ME60:配置和管理BRAS用户

华为ME60: ip userlog a

华为ME60:display ip us

未雨绸缪、居安思危!

数据安全、有备无患!

注意操作、数据无价!

一切源于价值!